Kirjoituksia työelämäläheisistä oppimisen ekosysteemeistä

Mikä ihmeen ekosysteemi ja miten ennakoida toimijarakenteen ja toimintatapojen muutoksia? Mikä on ennakoijan vastuu? Muun muassa nämä aiheet nousevat esiin, kun Totti Könnölä ja Mikko Dufva keskustelevat ennakoinnista ekosysteemeissä.

Lue lisää Ennakointikuplasta >

 Päivi Tynjälä käsittelee kirjassaan erilaisia näkökulmia työelämäpedagogiikkaan ja välineitä LCCE®-mallin arviointiin.

Lue Näkökulmia työelämäpedagogiikkaan -kirja >

 Stone M.K. avaa tekstissään "Applying Ecological Principles" Fritjof Capran ekologiset periaatteita.

Lue Stonen kirjoitus >

Raimo Pelli ja Sinikka Ruohonen tarkastelevat kirjassaan oppimisen ja osaamisen ekosysteemejä. Kirjassa on muun muassa käytännön esimerkkejä työelämäprojekteista, jotka ovat kiinteä osa opetussuunnitelmaa ja joihin osallistuvat kaikki kyseisen vuosikurssin opiskelijat.

Lue Oppimisen ja osaamisen ekosysteemi -kirja >