15.3.2021

"Opiskelu parantaa elämänlaatua"

”Opiskelu parantaa elämänlaatua” -kertoo työelämästä käsin verkko-opintoja tekevä aikuisopiskelija. Ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkotarjonnan avaamisesta ammattiliittojen jäsenille on lupaavia kokemuksia.

CampusOnline -verkkosivu kokoaa yhteen ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa ja kohderyhmänä ovat tähän saakka olleet pääasiassa tutkinto-opiskelijat. Syksyllä 2020 Ammattiliitto Pron ja Tehyn jäsenille avattiin mahdollisuus opiskella joillakin CampusOnlinessa tarjolla olevilla opintojaksoilla. Kokeilussa oli mukana 19 opintojaksoa kuudesta eri ammattikorkeakoulusta. Opinnot suoritettiin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana ja liitot korvaisivat osan avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksuista jäsenilleen.

Kokeilussa ei haettu suurta volyymia, vaan tavoitteena sekä liittojen että ammattikorkeakoulujen puolelta oli koota kokemusia, joiden pohjalta on mahdollista kehittää yhteistyömallia työelämän oppimisen tukemiseen. eAMK ja COL –hankkeissa alkaneessa yhteistyössä ammattiliitot arvostavat mahdollisuutta toimia yhteistyössä koko ammattikorkeakoulukentän kanssa. Etuna pidetään myös opintotarjonnan löytymistä yhdestä paikasta useiden eri verkkosivujen sijaan.

Ammattiliitto Pron koulutuspäällikkö Tiina Kiuru on tyytyväinen ensimmäisiin kokemuksiin ”Kokeilun tulokset ovat lupaavia ja tämä vaikuttaa oikeanlaiselta jäsenedulta, josta myös työtön jäsen hyötyy.”

Opintojaksoille ilmoittautui yhteensä 369 ammattiliittojen jäsentä. Opinnot suoritti syksyn aikana loppuun 143 henkilöä. Tiina Kiuru toteaa syksyn olleen herättelyvaihe, tietoisuus verkko-opiskelun mahdollisuuksista lisääntyi ja keväällä kiinnostus opintoja kohtaan on ollut syksyä suurempaa. Asia nousi esille myös opiskelijapalautteessa ”Kiitos kurssista. Mukavaa, että ammattiliitto ehdottaa tällaista opiskelua, muuten ei olisi tullut mieleen.”.

Palautteen mukaan opiskelijat olivat opintoihin pääosin tyytyväisiä. Erityisesti kiitosta tuli verkkototeutusten ja materiaalien monipuolisuudesta sekä mahdollisuudesta edetä opinnoissa omassa tahdissa.

”Kurssi oli oikeasti helppo suorittaa työn ohessa, koska pakollisia läsnäolowebinaareja ei ollut. Kaiken pystyi katsomaan silloin kuin se itselle sopi ja aikataulun sai rakentaa sellaiseksi kuin se itselle parhaiten sopi.” kertoo opinnot suorittanut.

Kokeilua laajennetaan ja jatketaan tämän vuoden aikana. Keväällä tarjolla on ollut enemmän opintojaksoja ja uusina liittoina mukana ovat Insinööriliitto sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Kevään opintojen ollessa käynnissä valmistellaan jo ensi syksyä. Kokeilun laajentaminen edelleen on mahdollista eli myös uusia liittoja voi tulla vielä mukaan. Toive opiskelu mahdollisuuden jatkumisesta on tullut myös opintoihin osallistuneilta ”Hyvä ja sopivanmittainen kurssi. Toiveissa olisi lisää vastaavia liiton kautta käytäviä kursseja.”

Voit tutustua tarkemmin kokeilun ensimmäisen vaiheen tuloksiin Digipölytys -blogissa "Toimiva ja helppo väylä aloittaa opiskelut" - CampusOnline palvelee työelämää.

Jaa

Takaisin