30.10.2019

Opiskelijoiden opinnot olivat vaarassa keskeytyä – CampusOnline pelasti

Alkusyksystä näytti vielä siltä, että osa Hämeen ammattikorkeakoulun tekniikan alan pakollisista opintojaksoista jäisi pitämättä ja opiskelijoiden opinnot olivat vaarassa keskeytyä. CampusOnlinesta löytyi kuitenkin tarvittavat opintojaksot, joka toi helpotuksen akuuttiin ongelmaan. CampusOnlinessa ja korkeakoulujen opetusyhteistyössä on potentiaalia, jota ei kannata jättää hyödyntämättä.

Syksyllä 2018 avattu ammattikorkeakoulujen yhteinen CampusOnline.fi –portaali on löytänyt nopeasti paikkansa niin opiskelijoiden elämässä kuin yleisestikin ammattikorkeakoulujen arjessa.

Teknologia-alan lehtori Antti Henell Jyväskylän ammattikorkeakoulusta tarjoaa aktiivisesti opintojaksojaan CampusOnlinessa. Syksyn opintojaksotarjonnassa hänellä on peräti 16 verkko-opintojaksoa avoimena opiskelijoille. Viime kevätlukukauden aikana Antin opintojaksoille ilmoittautui lähes 2000 opiskelijaa, jotka tavoittelivat yhteensä 4000 opintopistettä.

- Toteutan kaikki opintojaksoni non-stop-periaatteella eli opiskelija voi suorittaa ne oman aikataulunsa mukaisesti, kertoo Antti ja jatkaa, ettei opintojaksoille ole myöskään rajoitusta opiskelijamäärien suhteen.

Lähes kaikki puuttuvat opintojaksot löytyivät CampusOnlinesta

Antti sai syyslukukauden kynnyksellä puhelun Hämeen ammattikorkeakoulun koulutuspäälliköltä Tuija Pirttijärveltä. Tuija kertoi akuutista tarpeestaan paikata puuttuvia opintojaksoja ja ehdotti yhteistyötä Antin tarjoamien CampusOnline-opintojaksojen tiimoilta.

- Erinäisistä syistä johtuen opiskelijoidemme opinnot olivat vaarassa keskeytyä. Istuimme kollegani Ulla Moilasen kanssa alas ja mietimme, mitä tehdään. CampusOnline tuli mieleen ensimmäisenä vaihtoehtona. Kävimme koko CampusOnlinen tekniikan alan sisällön läpi ja katsoimme, mitä sieltä löytyy, kuvailee Tuija.

CampusOnlinesta löytyi korvaavat opintojaksot, joista kolme oli Antin tarjoamia opintojaksoja: AutoCAD perusteet 1 ja 2 sekä AutoCAD Plant PI-kaavioiden piirtäminen. Näiden lisäksi portaalista löytyi myös Tampereen ammattikorkeakoulun tarjoama sähköfysiikan opintojakso. Ainoastaan integraalilaskennan kurssi jäi löytymättä.

- Lähtökohtahan on se, että opetus täytyy toteuttaa. Olimme kaikki onnellisia, kun lähes kaikki puuttuvat kurssit löytyivät CampusOnlinesta. Tämä oli helpoin mahdollinen ratkaisu, Tuija iloitsee.

”Nyt tehdään jotakin uutta, jota kannattaa kokeilla”

Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulut lähtivät mielellään opetusyhteistyöhön Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Antti kertoi osanneensa odottaa, että joku ammattikorkeakoulu ehdottaisikin vastaavanlaista yhteistyötä.

- Olin kyllä jo osannut odottaa, että ehkä joku ammattikorkeakoulu ottaisikin minuun yhteyttä ja aloittaisimme yhteistyön. Mielestäni tällainen yhteistyö on sellaista, mihin CampusOnlinen tulisikin pyrkiä, Antti painottaa.

Antti sai kannustusta yhteistyöhön ryhtymiseen myös esimieheltään teknologiayksikön johtaja Pasi Raiskinmäeltä sanoin ”nyt tehdään jotakin uutta, jota kannattaa kokeilla”.

Ilmoittautuminen toisen ammattikorkeakoulun opintojaksoille ei aiheuttanut haasteita opiskelijoille

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen välillä on ollut mutkatonta. Erillisiä sopimuksia ei ole tarvinnut tehdä, ja taustalla on vain muutama verkkokokous.

Yhteensä 28 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijaa on nyt rekisteröitynyt Antin opintojaksoille CampusOnlinen kautta. Ilmoittautuminen toisen ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksoille ei ole sen kummemmin aiheuttanut opiskelijoille haasteita.

- Sujuvuuteen varmaan osittain vaikutti se, että CampusOnline on jo ennestään tuttu isolle osalle opiskelijoista. Tämä on vain meille ensimmäinen kerta, kun varsinaisesti usutamme opiskelijat CampusOnlineen valitsemaan joitain tiettyjä kursseja, kommentoi Tuija.

- Itse asiassa osa näistä opiskelijoista opiskelee jatkuvasti verkon välityksellä, joten heillehän tämä oli vain hyvä ratkaisu, Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Ulla Moilanen lisää.

Ainoastaan muutama opiskelija on pyytänyt lisäaikaa opintojakson suorittamiselle, jotta he kerkeävät asentamaan tarvittavat ohjelmat. Antti onkin lupautunut pitämään heille verkon kautta erillisen ohjaustuokion ohjelmien asentamiseen.

Mahdollisuuksia enemmän kuin riskejä

CampusOnline ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö toi helpotuksen Hämeen ammattikorkeakoulun akuuttiin ongelmaan. Heillä on kuitenkin toiveena, että yhteistyöstä syntyisi muutakin, kun vain helpotus yhteen ongelmaan.

- Mun puolesta me voitaisiin jatkaa näin tulevaisuudessakin, että opiskelijat kävisivät nämä samat kurssit myöhemminkin CampusOnlinen kautta, visioi Ulla.

- Jos jostain ammattikorkeakoulusta löytyy jonkin alan erityisasiantuntija, olisi hienoa, jos siitä voisi hyötyä muidenkin ammattikorkeakoulujen opiskelijat, Ulla jatkaa.

Antti, Tuija ja Ulla ovat kaikki sitä mieltä, että ammattikorkeakoulujen kannattaisi tehdä enemmänkin opetusyhteistyötä. Esimerkiksi moni ammattikorkeakoulu on luopunut AutoCADin opettamisesta, joka näkyy siinä, että Antin tarjoamat kurssit ovat suosittuja CampusOnlinessa.

- Täysin vastaavia verkkokursseja ei taida ainakaan CampusOnlinessa olla, ja olisiko sellaisessa mitään järkeäkään, pohtii Antti. Sen sijaan, että tekisimme päällekkäisyyksiä, meidän ammattikorkeakoulujen kannattaisi tehdä jakoa opetettavien kurssien suhteen.

Pitkäjänteisemmälle opetusyhteistyölle nähdään olevan vain yksi riski - voidaanko tulevaisuudessa laskea opetus sen varaan, että samat opintojaksot säilyvät CampusOnlinessa?

- Toisaalta tuo sama uhkahan on olemassa ihan tavallisillakin opintojaksoilla. Kuka tahansa opettaja voi lähteä koska vain ja silloinkin täytyy keksiä, mistä se opetus siinä tapauksessa haetaan, kommentoi Ulla.

- Mahdollisuuksia on enemmän kuin riskejä, Antti summaa keskustelua.

Teksti: Helmi Yli-Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuva: Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuvassa esiintyy: Antti Henell, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

CampusOnlinen kevään 2020 tarjonta

CampusOnlinen kevään 2020 verkko-opintojaksot julkaistaan portaalissa 11.11. ja ilmoittautumiset alkavat 18.11. klo 8:00 alkaen.

> CampusOnline.fi

Jaa

Takaisin