22.9.2020

Opintoja joudutetaan CampusOnlinessa

Opiskelijoilta kootun palautteen perusteella merkittävin syy suorittaa opintoja CampusOnlinessa on opintojen jouduttaminen. CampusOnline on tarjonnut opiskelijoille myös mahdollisuuden opiskella opintoja, joita omassa ammattikorkeakoulussa ei ole tarjolla. Suoritettujen opintopisteiden määrä jatkoi keväällä 2020 maltillista kasvua, korona ei näyttäisi lisänneen muttei myöskään vähentäneen suorituksia.

Keväällä 2020 CampusOnlinessa tarjolla olleista opintojaksoista sekä CampusOnline –portaalista koottiin opiskelijapalautetta. Palautetta antoi kaikkiaan 1430 opiskelijaa. Palaute sekä portaalista että opintojaksoista on varsin positiivista. Merkittävimmäksi syyksi opintojen suorittamiselle CampusOnlinessa opiskelijat nostavat opintojen jouduttamisen eli ristiinopiskelu nähdään mahdollisuutena nopeampaan valmistumiseen. Toisaalta portaalin koettiin myös monipuolistavan opiskelumahdollisuuksia, sillä 87 % vastaajista koki saaneensa CampusOnlinen kautta opintoihinsa jotain, mitä muuten ei olisi voinut opiskella. Portaalin tarjontaa piti kattavana 92 % vastaajista.

Ammattikorkeakoulut siirtyivät maaliskuussa 2020 täysin etäopetukseen koronapandemian vuoksi. Muutos tapahtui yhtäkkiä eikä siirtymä- tai suunnitteluaikaa ollut tarjolla sen enempää opettajille, opiskelijoille kuin ammattikorkeakouluillekaan. Ammattikorkeakoulut reagoivat tilanteeseen nopeasti ja opintotarjontaa CampusOnlineen lisättiin jo keväällä koska oli tiedossa, että mm.  harjoitteluja peruuntui tai keskeytyi ja tilalle tarvittiin uusia opintoja. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opintoihin tuli keväällä tarjolle nonstop-opintoja, joita opiskelijat saattoivat aloittaa nopealla aikataululla.

CampusOnlinen viime kevään tilastot ovat nyt valmistuneet. Opintoja suoritti kevätlukukaudella yli 7000 opiskelijaa ja opintopisteitä syntyi yhteensä 32 600. Syksyllä 2019 opintopisteitä syntyi hieman yli 30 000, joten kasvua edelliseen lukukauteen verrattuna tapahtui. Näyttää siltä, että koronalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta CampusOnlinessa opiskeluun viime keväänä.  Suoritettujen opintopisteiden määrä ei keväällä lisääntynyt merkittävästi, mutta ei myöskään vähentynyt. CampusOnlinen lukukausista kesä on ylivoimaisesti suosituin ja mielenkiintoista onkin nähdä, miltä kesä 2020 näyttää opintosuoritusten osalta. Tilastot kesän osalta valmistuvat myöhemmin tänä syksynä.

CampusOnline opintopisteet 750x441.jpg

Lähde: CampusOnline kevät 2020, julkaisematon raportti.

Jaa

Takaisin