26.11.2019

Tärkeitä tunnuslukuja ja vaikutuksia ammattikorkeakouluille – CampusOnline.fi

CampusOnlinen kautta on suoritettu noin 400 tutkinnon verran opintopisteitä kuluneen vuoden aikana. Turun, Laurean ja LAB -ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat kuluttaneet eniten CampusOnline-opintopisteitä, kun taas Savonia-ammattikorkeakoulu on tuottanut niitä eniten. Nämä ja monta muuta mielenkiintoista faktaa CampusOnlinesta löytyvät nyt tuoreesta vaikuttavuusanalyysistä.

CampusOnlinen vaikuttavuusanalyysi saatiin Jukka Jonnisen (Viivain Oy) toimesta valmiiksi lokakuun lopussa, ja tulokset ovat nyt luettavissa eAMK:n sivuilta. Analyysin keskiössä ovat muun muassa seuraavat kysymykset:

  • Miten paljon ja ketkä tuottavat ja kuluttavat CampusOnlinen opintopisteitä?
  • Miten tärkeitä CampusOnlinen opintojaksot ovat volyymiltaan ammattikorkeakouluille?
  • Minkälaisia ja kenelle suunnattuja opintojaksoja CampusOnlinessa tuotetaan ja kulutetaan?

Erot ammattikorkeakoulujen välillä ovat erittäin suuria

Vaikuttavuusanalyysin mukaan sekä tuotettujen että kulutettujen CampusOnline-opintopisteiden lukumäärät vaihtelevat voimakkaasti ammattikorkeakoulujen välillä. Osa profiloituu pääasiassa niiden tuottajina, osa kuluttajina, joista kumpikin toiminta on ammattikorkeakouluja hyödyttävää.

Erot ammattikorkeakoulujen välillä ovat kuitenkin vielä erittäin suuria: peräti yhdeksän ammattikorkeakoulua tuotti alle prosentin koko maan CampusOnline-opintopisteistä. Näitä eroja olisi tärkeää saada pienennettyä, sillä mitä useampi korkeakoulu tarjoaisi aktiivisesti opintojaksojaan CampusOnlinessa, sitä paremmin tarjonta palvelisi opiskelijoita monipuolisuudellaan. Eroja pienentämällä voitaisiin myös turvata opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuudet tulevaisuudessakin.

Savoniassa verkko-opettajia tuetaan resurssein ja työaikajärjestelyin

CampusOnlinen kautta on suoritettu syksystä 2018 alkaen noin 85 000 opintopistettä, joista Savonia on tuottanut ylivoimaisesti eniten. Onkin kiinnostavaa kuulla, kuinka suunnitelmallista heidän tarjonnan laatiminen on ollut.

Isossa kuvassa näemme ympärivuotisen- ja ristiinopiskelun olevan kasvava trendi, jota kohti haluamme myös omaa toimintaamme kehittää. Tämä näkyy siinä, että olemme pyrkineet tukemaan resursseilla ja työaikajärjestelyillä opettajia, jotka haluavat kehittää ympärivuotista verkko-opintotarjontaansa, avaa Savonian kehittämispäällikkö Esa Viklund.

Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on johtanut siihen, että meillä on ollut erinomaisia opettajia kehittämässä verkko-opintotarjontaa ja olemme saaneet äärimmäisen hyvää opiskelijapalautetta verkko-opintojaksoistamme, Esa jatkaa.

YAMK-opintotarjonta on kasvanut voimakkaasti

On selvää, että laajentuvan verkko-opintotarjonnan ja ristiinopiskelun kehittämisessä riittää vielä työtä. Onnistumisiakin on ollut valtavasti, joista yksi koskee YAMK-opintotarjonnan lisääntymistä.

Vuoden 2019 alussa ammattikorkeakouluihin välitettiin viestiä, että opiskelijat toivovat CampusOnlineen lisää YAMK-opintotarjontaa, joka oli siihen mennessä ollut varsin suppeaa. Ammattikorkeakoulut tarttuivat haasteeseen, joka näkyy YAMK-opintopisteiden lukumäärän voimakkaana kasvuna. YAMK-opintojaksojen osuus jopa kolminkertaistui kesällä 2019 verrattuna aiempaan kesään.

Tässä myös muutamia muita nostoja analyysiraportin osoittamista onnistumisista:

  • Jopa 77 % korkeakoulujen yhteistyöpisteistä syntyy CampusOnlinen kautta
  • Jokaisesta ammattikorkeakoulusta on osallistuttu CampusOnline-opintojaksoilla opiskeluun
  • CampusOnline antaa tasa-arvoisen näkyvyyden kaikkien ammattikorkeakoulujen tarjoamille opintojaksoille

Vaikuttavuusanalyysi on osa Viivain Oy:n toteuttamaa laajaa CampusOnlinen analyysiraporttia. Analyysiraportti valmistuu vuoden 2019 lopussa ja se tulee sisältämään eri osiota: talouden näkökulma, vaikuttavuusanalyysi ja tulevaisuuden skenaariot. Raportti tarkastelee CampusOnlinen sekä ammattikorkeakoulujen kasvavan ristiinopiskelun ja laajentuvan avoimen ammattikorkeakoulun verkkotarjonnan vaikutuksia eri näkökulmista. Kaikki materiaali kootaan eAMK:n verkkosivuille.

 

Teksti: Helmi Yli-Knuuttila, eAMK:n projektikoordinaattori, JAMK
Kuva: © oatawa - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin