24.3.2020

eAMK täyttää 3 vuotta –tulokset on koottu yksiin kansiin

eAMK:n koontijulkaisu Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä on täynnä visioita, tutkimustuloksia, kokemuksia ja hyviä oppeja. Teoksessa on huikeat 27 tekstiä yhteensä 40 kirjoittajalta.

Julkaisu kokoaa ja esittelee laajasti viimeisen kolmen vuoden aikana syntyneitä tuloksia sekä osoittaa hankkeen myötä syntyneitä vaikutuksia ja muutoksia ammattikorkeakouluissa.

- Rehtorineuvosto Arenen ja ammattikorkeakoulujen sitoutuminen yhteiseen kehittämistyöhön on ollut kantava voima ja mahdollistanut ne tulokset, joita julkaisu esittelemme, kertoo projektipäällikkö Paula Tyrväinen.

Julkaisu on jaoteltu viiteen teemaan, jotka käsittelevät tulevaisuuden oppimista, digitaalista opintotarjontaa, digipedagogista osaamista ja verkko-opetuksen laatua, digiohjausta ja -valmennusta sekä työelämäyhteistyötä. Puheenvuoroon pääsevät niin opiskelijat, opettajat, ohjaajat, tutkijat, kehittäjät kuin työelämän edustajatkin.

Luovuudella ja innolla tehty kehittämistyö on tuottanut merkittäviä askelia kohti korkeakouluoppimisen ekosysteemejä, jotka perustuvat yhteiseen digitaaliseen opintotarjontaan, työelämäläheiseen pedagogiikkaan ja opiskelijan työelämävalmiuksia sekä hyvinvointia tukevaan ohjaukseen. 

- Haluamme kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita tekijöitä, summaa projektikoordinaattori Rika Nakamura.

Lue verkkoversio

Jaa

Takaisin