1.4.2020

Kohti kansallisia verkkotutkintoja

Verkkotutkinnot mahdollistavat joustavat oppimispolut erilaisissa elämäntilanteissa sekä yhteistyön tiivistymisen ammattikorkeakoulujen välillä. eAMK-verkkotutkintoryhmä on tuottanut kansallisten verkkotutkintojen neljä tulevaisuuden visiota, jotka luovat lisäarvoa opiskelijoille.

Visiot perustuvat laajaan taustatyöhön, muun muassa verkkotutkintojen hyviin käytänteisiin (Kohti oppimisen uutta ekosysteemiä, s. 24). Visioita esiteltiin YAMK-verkostoitumispäivässä 26.3.2020 ja laajempi julkaisu aiheesta on parhaillaan työn alla. Kansallisen verkkotutkinnon visioita on neljä, joista jokainen esitellään lyhyesti alla. Visiot esitellään tarkemmin YAMK-verkostoitumispäivän tallenteessa ja esitysmateriaalissa.

Visio 1: Vapaasti muodostettu verkkotutkinto
Niin sanottu ”villi ja vapaa” vaihtoehto, jossa opintojaksoja voi valita vapaasti CampusOnlinesta. Jo lähitulevaisuudessa voidaan olla tilanteessa, että meillä on niin paljon perus- ja ammattiopintoja CampusOnlinessa, että opiskelija voi suorittaa opinnot useasta eri ammattikorkeakoulusta CampusOnline-opintoina. Kun tutkinto on koossa, tutkintoa voi hakea vapaavalintaisesta verkoston ammattikorkeakoulusta. Keskitetty tuki tulee verkoston kautta.

- Työryhmän mielestä tämä visio tuo opiskelijalle eniten lisäarvoa. Opiskelijan ei tarvitse miettiä mihin ammattikorkeakouluun haen, mitä opintoja saa ottaa, missä tahdissa ja mistä paikasta, avaa työryhmän koordinaattori Marjo Joshi.

Visio 2: Perinteisestä verkkotutkintoon siirtyminen
Olemassa oleva tutkinto muutetaan monimuotoisesta kokonaan verkkoon. Opiskelija suorittaa 1. vuoden perusopinnot omassa ammattikorkeakoulussaan ja sen jälkeen hän suorittaa opinnot CampusOnlinessa tai oman ammattikorkeakoulun verkkotarjonnasta. Tukipalvelut ja hallinnolliset asiat hoidetaan oman korkeakoulun kautta.
- Tietyillä aloilla on ollut tähän kiinnostusta, esimerkiksi IT-alalla, Marjo Joshi paljastaa.

Visio 3: Uusi, yhteinen verkkotutkinto
Luodaan uusi verkkoyhteisö, joka toimii aivan uuden verkkotutkinnon parissa. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa tulevaisuudessa tarvittava ehealth-insinööri. Kaikki opinnot, työharjoittelu ja opinnäytetyö suoritetaan tutkintoa varten muodostetun korkeakouluverkoston tarjonnasta. Myös ohjaus, hallinto, tukipalvelut sekä tutkinnon myöntäminen tapahtuvat verkoston kautta.

Visio 4: Olemassa oleva, yhteinen tutkinto
Valitaan jo olemassa oleva, usealla ammattikorkeakoululla tarjolla oleva tutkinto, jota tarjotaan ja toteutetaan yhteisesti. Tällöin tuki tulee hajautetusti ja tutkinto haetaan omalta korkeakoululta, vaikkakin tutkinto on yhteismitallinen verkoston kesken.
- Helppona esimerkkinä voisi toimia vaikkapa liiketalouden tutkinto, joka on jo olemassa monella ammattikorkeakoululla. Myös yliopistoilla ja kansainvälisillä yliopistoilla on samankaltaisia sisältöjä, kertoo Marjo Joshi.

Lisätietoja:
https://www.eamk.fi/digipedagogiikka/verkkotutkinnot
Työryhmän koordinaattori: Marjo Joshi, Turun ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin