17.3.2020

eAMK:n etäopetusta tukevat työkalut

Koronavirustilanteen vuoksi ammattikorkeakoulujen opetus on siirtymässä verkkoon. Tilanne vaatii paljon opetushenkilöstöltä, ohjaajilta ja opiskelijoilta. Olemme koonneet tälle sivulle eAMK:n tukimateriaalia verkko-opintojaksojen tuottamiseen sekä opinto-ohjauksen tarjoamiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Verkko-opintojaksojen kehittäminen

Testaa itsearviointityökalulla, kuinka verkkototeutuksesi täyttää laatukriteerit. Saat välittömän palautteen opintojaksosi tämänhetkisestä tilasta - mitkä asiat ovat jo kunnossa ja mitä asioita tulisi vielä kehittää?

Tutustu

Digiohjaus

Digiohjauksen työkalut auttavat varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat digiohjauspalveluissa on huomioitu. Digiohjauksen laatukriteerit ja huoneentaulut ovat tarkoitettu kaikille korkeakoulussa opintojen ohjaus- ja neuvontatyötä toteuttaville ohjaajille. Itsearviointityökalulla voit testata, kuinka digiohjauksesi täyttää laatukriteeerit. Palautteen ja huoneentaulujen avulla voit laatia kehittymisen suunnitelman.

Tutustu

Vinkkejä digiohjauksen sovelluksiin: https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/sovelluskokeilu/

Digipedagoginen valmennus

Valmennusohjelman runko ja materiaalit toimivat mallina korkeakouluille, kuinka toteuttaa verkko-opetuksen laatukriteereihin pohjautuva digipedagoginen valmennus. Sivun materiaaleista löytyy myös tukea opettajille oman verkko-opintojakson tuottamiseen tai päivittämiseen. Valmennusta voidaan toteuttaa monella tavalla; ohjatusti tai itseopiskeluna. Esimerkkinä toimiva Kajaanin ammattikorkeakoulun digipedavalmennus on vapaasti tutustuttavissa eikä vaadi kirjautumista.

Tutustu

Verkostoidu ja osallistu LinkedInissä

LinkedIn-ryhmissä pääset verkostoitumaan ja keskustelemaan asiantuntijoiden sekä samoista asioista kiinnostuneiden kollegojen kanssa.

Verkkotutkinnot - Online Degrees
Keskustele verkkotutkintojen suunnittelusta, toteutuksesta, opetuksesta ja opiskelusta korkeakoulutuksessa.

Digipeda CampusOnline
Yhteisö, joka kehittää verkkototeutuksia.

Oppimisanalytiikka oppimisen ja ohjauksen tukena
Oppimisanalytiikkaan liittyvää keskustelua, tiedon tuottamista, arvioimista ja visiointia.

Jaa

Takaisin