eAMK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, kolmivuotinen, hallituksen käynnistämän korkeakoulutuksen kehittämisohjelman kärkihanke, jonka budjetti on kokonaisuudessaan noin 4,3 M€. Hanke on ammattikorkeakoulujen ja ARENE ry:n yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjonta ja siihen liittyvät tukitoiminnat. 

Projektikoordinaattori toimii tiiminä projektipäällikön kanssa ja tukee hankkeen etenemistä. Projektikoordinaattori huolehtii hankkeen hallintoon liittyvistä toimista, viestinnästä, julkaisutoiminnan edistämisestä ja muista hankkeen tavoitteiden saavuttamista tukevista toiminnoista. 

Tehtävään valitulta edellytetään korkeakoulututkintoa, vahvaa näyttöä monipuolisesta (some)viestintä- ja tiedotuskokemuksesta sekä hanketyökokemusta. Eduksi katsotaan edistyneet vuorovaikutustaidot sekä englannin ja/tai ruotsin kielen taito. 

Projektikoordinaattori vastaa hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, hallinnoi projektin viestintä- ja julkaisukanavia sekä tuottaa projektille viestintä- ja markkinointimateriaalia. Lisäksi tehtäviin kuuluu hankehallinnollisia tehtäviä, tapahtumajärjestelyjä, verkkosivujen ylläpitoa, kokousmateriaalien tuottamista, muistioiden laatimista ja muita tehtäviä. 

Toimipiste on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, mutta työ tehdään kaikkien ammattikorkeakoulujen ja ARENE ry:n  kanssa verkostoyhteistyönä.

Sijaisuus alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018, mutta saattaa jatkua pidempään. Hakuaika päättyy 31.5.2018.

Tee hakemus tästä:

https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/projektikoordinaattori-aitiysloman-sijaisuus/1136987

Lisätietoja
Hannu Ikonen
Hannu.ikonen[at]jamk.fi
Projektin johtaja
040 528 3762