27.3.2020

Tulevaisuustyöskentelyn satoa 17.1.2020 loppuseminaarista

Yhteiskunta ja toimintaympäristömme muuttuvat ja kehittyvät. Osaaminen on tärkeä tulevaisuudentekijä. Tulevaisuudenlukutaito on yksi tärkeimmistä osaamisista. Miten osaamista kehitetään tulevaisuudessa? eAMK-hankkeen loppuseminaarissa kurkattiin yhdessä tulevaisuuteen perjantain kahdessa 45 min sessiossa.

Työskentelyssä matkattiin vuoteen 2040 tulevaisuuden tutkimuksen menetelmin, hahmotettiin osaamisen kehittämisen toimintaympäristöä ja luotiin korkeakoulutukselle toivottavaa tulevaisuuskuvaa. Tässä blogikirjoituksessa tulevaisuustyöskentelyn fasilitoija avaa tuloksia oman tulkintansa värittämänä.
 
Millainen on korkeakoulujen rooli tulevaisuuden toimintaympäristössä? Jatkuuko eAMKissa käynnistetty korkeakoulujen yhteistyö? Tulokset ovat hyödynnettävissä ennakointimateriaalina jatkoajatuksia pohdittaessa. Vaikka tämä luotaus oli hyvin nopea, niin sen käynnistämät ajatuksenvirrat voivat olla merkittäviä. Tavoitteena ei ole ollut etsiä tiettyä tulevaisuutta koskevaa totuutta, vaan erilaisia vaikutusmahdollisuuksia nykyhetkessä tapahtuviin päätöksiin ja valintoihin. Tärkeää on huomata miten ideamme tulevaisuudesta ohjaavat nykyistä toimintaamme. Huomaammeko hyödyntää käsillä olevat mahdollisuudet? ENTÄ JOS…

Miten työskenneltiin

Sessioiden työskentelyssä hyödynnettiin eAMK-hankkeen teema 2:ssa opittua joukkoistamisajatusta, joka sopii hyvin tulevaisuustyöskentelyyn. Odotuksena oli, että laajemman porukan ajatuksista generoituu oikealla kysymyksellä todennäköisiä välähdyksiä tulevaisuuteen. Koko seminaarin ajan kerättiin Mentimeter-työkalulla vastauksia kysymykseen: Miten osaamista kehitetään 2040. Mobiilisti vastattavissa olevaa linkkiä jaettiin osallistujille eri työpajoissa sekä avoimesti Twitterissä ja Facebookissa. Joukkoistamisen avulla kerättiin yhteensä 95 vastausta yhden vuorokauden aikana perjantain aamuun mennessä. 
 
Muodostunutta vastauspilveä hyödynnettiin ja analysoitiin ensimmäisessä tulevaisuuspajasessiossa. Tulevaisuuspaja on osallistava ja aivoriihimäinen menetelmä, jossa haastetaan omaa sekä kaverin ajattelua ja pyritään löytämään mahdolliset tulevaisuudet käsiteltävälle teemalle. Totuttua ajattelua pyrittiin kyseenalaistamaan esim. entä jos -ideointimenetelmällä. Toisessa tulevaisuuspajasessiossa pyrittiin löytämään ensimmäisiä askeleita kohti toivottuja tulevaisuuksia backcasting-menetelmällä, jossa listattiin vision saavuttamisen vaativia tekoja ja tapahtumia taaksepäin. Korkeakoulujen pelipaikat pyrittiin tunnistamaan ensimmäisessä sessiossa tuotetusta materiaalista asettumalla asiakkaan, opiskelijan ja kilpailijan rooleihin.
 
Tutustu eAMK-hankkeessa tuotettuun materiaaliin joukkoistamisesta ja tulevaisuustyöstä:

Miten osaamista kehitetään 2040?

Menti kuvio 1.JPG
Miten osaamista kehitetään 2040? Sanapilveen kerääntyneistä vastauksista voitiin todeta, että osaamista kehitetään parinkymmenen vuoden päästä pitkälti samoin keinoin kuin nykyäänkin. Digitaalisten välineiden mahdollisuudet lisääntyvät samoin kuin työpaikoilla tapahtuva oppiminen. Yhteisöllinen oppiminen, vertaisoppiminen ja mentorointi mielletään keskeisiksi osaamisen kehittämisen tavoiksi tulevaisuudessa. Ajateltiin, että osaamisen kehittämisen kenttä olisi avoin ja irti institutionaalisesta ohjauksesta. Keskustelussa todettiin, että toimintaympäristön muutoksista ja kehityksestä huolimatta yksilön oppiminen on edelleen samaa.

Korkeakoulutuksen rooli 2040 toimintaympäristössä 

Tulevaisuuden toimintaympäristössä korkeakoulut nähtiin osaamisen tunnistajina ja arvioijina globaalilla tasolla. Verkostomaisesti toimien määritellään kriteerejä ja globaaleja standardeja. Laajojen tutkintojen sijaan pätevöidytään pienemmissä osaamismoduuleissa ja osaaminen karttuu jatkuvan oppimisen -periaatteella. Joustava oppimismuotoilu muuttuvien tarpeiden mukaan mahdollistaa nopean reagoinnin. Asiakas valitsee tarvittavan osaamisen avoimilta markkinoilta – oppilaitosten ja koulutusasteiden väliset raja-aidat liudentuvat. Oppimisyhteisöt tarjoavat oppimisen tuen ja ohjauksen.
 
Tutkimus-korkeakouluilla nähdään olevan vahva rooli siten, että yliopistot keskittyvät akateemiseen perustutkimukseen ja AMKit työelämäläheiseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön. Korkeakoulut tuottavat tutkimuksellista tietoa siitä, miltä maailma näyttää. Korkeakoulujen tehtävänä on vaalia sivistystä ja eettisyyttä sekä pitää yllä arvokeskustelua.
 
kuvio 2 työpaja.jpg
 
 
Lopuksi pohdittiin hetki, mitä pitää tehdä nyt, jotta toivottu tulevaisuus toteutuisi. Sommittelin pohdinnoista runon, joka voisi toimia huoneentauluna opastaen valintoihin ja tekoihin kohti toivottua tulevaisuutta. Kiitos kaikille osallistujille inspiroivasta ja tulevaisuutta valottavasta tai valloittavasta keskustelusta!

Polku toivottuun tulevaisuuteen

pitää pitää tulevaisuuskeskustelua ja ennakointia yllä
pitää pyrkiä näkemään tarpeeksi kauas
pitää uskaltaa haastaa omaa toimintaa
pitää osata tunnistaa omat vahvuudet
pitää uskaltaa tehdä ratkaisuja
pitää ehdottaa rohkeasti vaihtoehtoja
ole rohkea!
tunnista vastuusi OKM -> odotamme tietoisia valintoja koulutuspolitiikassa
yhteistyötä, joustavuutta, ketteryyttä, työnjakoa,
joustavat HOPSit, joustavat aloitusajat, joustavat menetelmät,
joustavat osaamisen tunnistamisen käytännöt
uskalla luottaa prosessiin!
laita laatu keskiöön!
tunnista erilaiset osaamistarpeet ja oppimisväylät
OPI!!!

Teksti ja kuvat: Anne Hakala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuvituskuva: © metamorworks - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin