21.5.2021

Siitähän tuli mainio mikrokurssi!

Jatkuva oppiminen lisääntyy ja ammattikorkeakouluihin tulee yhä enemmän taustaltaan, opiskelutaidoiltaan ja digiosaamiseltaan erilaisia opiskelijoita. VeTy on COL-hankkeessa rakennettu mikrokurssi, joka auttaa opettajia ottamaan huomioimaan jatkuvan oppimisen opiskelijat verkkototeutuksillaan.

Oletko laatinut tai opiskellut mikrokurssin? Niillä olisi kysyntää työelämässä juuri nyt. Mikrokurssi on verkkokurssi, jonka kesto voi olla vaikkapa 15 minuuttia, puoli tuntia tai kaksi tuntia. Mikrokurssilla opiskeleminen on aikaan ja paikkaan sitomatonta, ja sen voi suorittaa omaan tahtiin silloin kun itselle sopii. Kurssi voi koostua esimerkiksi lyhyistä videoista, tehtävistä, teksteistä tai rikastetuista kuvista. Mikrokursseista voi rakentaa ja tuotteistaa myös laajemman kokonaisuuden, jolloin niistä koostuu myös opintopisteinä määriteltäviä opintoja.

Jatkuvan oppimisen koulutusten lisääntyessä yhä useampien opettajien työnkuvaan on alkanut kuulua koulutuksia, joille tulee mukaan myös korkeakouluopiskeluun harjaantumattomia työelämän kiireiden keskeltä osallistuvia opiskelijoita. Heidätkin olisi saatava koukuttumaan esimerkiksi verkkokurssille. Miten auttaa opettajia ottamaan huomioon jatkuvan oppimisen koulutuksissa tämä kohderyhmä? Sitä olemme COL-hankkeessa (2020 – 2021) etsineet Savonia-ammattikorkeakoulussa kuluneen talven aikana.

Pikaperehdytysaineisto on opettajille sopiva ratkaisu

Opettajien kiireet tietäen hylkäsimme laajat materiaalipaketit. Päädyimme rakentamaan mikrokurssin, jonka oletettu opiskeluaika on 15 – 30 minuuttia. Kurssin nimi on Verkkokurssi työelämälle - ideoita opettajalle. Kutsumme sitä VeTy-kurssiksi. Kurssin oppimisympäristönä on Savonia-ammattikorkeakoulun avoin Moodle Savonia OpenEdu.

Kurssi koostuu käytännössä yhdestä H5P:llä tehdystä kokonaisuudesta, jossa on tehtävien lisäksi muutamia linkkejä lisäaineistoihin. Sisältöinä ovat mm. työelämälle suunnatun verkkokurssin ominaispiirteet, saavutettavuus ja tekijänoikeudet. Sähköisistä työkaluista käytössä ovat H5P:n eri mahdollisuuksien lisäksi mm. Flinga ja Powtoon. Ideana on aktivoida osallistujaa tekemään ja sitä kautta oppimaan.

Osallistujaa muistutetaan heti alkuun eAMK-hankkeessa laadituista verkko-opintojakson laatukriteereistä ja Savonian Moodle-orientaatiosta opettajille, sillä niiden sisältöjen kanssa ei ole tarkoitus kilpailla eikä niiden sisältöjä toisteta. Lopuksi voi tulostaa itselleen muistilistan huoneentauluksi ja antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia.

Kurssin kommentointi ja loppuviilaus - sitten tiedottamaan lopputuloksesta

Saimme kurssin kutakuinkin valmiiksi huhtikuun puolivälissä ja pyysimme kommentteja muutamilta opettajilta ja digipeda-asiantuntijalta. Lisäksi saimme kehittämisehdotuksia JAMKin COL-hankkeen toimijoilta sekä koulutuksen kehittämisryhmältä. Noiden hyvien kommenttien perusteella viilasimme kurssia edelleen.

Pari poimintaa saamistamme kommenteista:

erittäin selkeästi tehty kurssi. Tässä ei voi ainakaan eksyä tai joutua ihmettelemään, mistä jokin asia löytyy. Mielestäni tämä toimii juuri tavoitteen mukaisesti: pikaperehdytys, mutta samalla herättää ajattelua ja saa perehtymään aiheisiin lisää…

Hieno toteutus! Aikaa meni 25 minuuttia, kun tehtävät haastoivat pohtimaan asioita

Kun kurssi oli saatu valmiiksi, siitä tiedotettiin Savonian henkilöstöintrassa uutisena, ja linkki kurssille on pysyvänä tietona jatkuvan oppimisen intrasivustolla. Savonian digimentorit hyödyntävät sitä esimerkkinä mikrokurssista sekä saavutettavuuden huomioon ottamisesta verkkokurssilla sekä tiettyjen sähköisten työkalujen pedagogisesta käytöstä.

Mikrokurssimme suuntaa heti myös maailmalle

VeTy-kurssimme sai lentävän lähdön maailmalle. Savonialla on käynnissä Erasmus+-rahoitteinen Dual AFS -hanke, jossa mm. harjoitetaan neljän kosovolaisen ja albanialaisen yliopiston e-oppimisen taitoja. Kurssi käännetään vielä tänä keväänä englanniksi ja sitä hyödynnetään hankkeessa modernina oppimispakettina Balkanin maiden korkeakoulujen henkilöstön digiosaamisen kehittämisessä. Lisäksi ideaa hyödynnetään mm. opiskeluhyvinvointiin liittyvien aineistojen laatimisessa.

COL-hankkeessa onnistuimme jopa yli omien odotustemme. VeTy-mikrokurssin rakentamisessa yhdistyi Savonian strateginen inhimillisen turvallisuuden näkökulma, henkilöstön kehittämisen työkalut, digipedagogiikka, jatkuvan oppimisen edistäminen sekä lopulta myös kansainvälisyys. Se on pienen pienelle hankkeen sirpaleelle paljon. Kiitos JAMKin yhteistyökumppaneille sparraamisesta! Ja osaaville ja innovatiivisille kollegoille Savoniassa, Aija Hietaselle ja Riikka Tähtiselle.

Tuotokseemme voi käydä vapaasti tutustumassa. Se löytyy Savonian OpenEdu-ympäristöstä, jonne pääsee Haka-kirjautumisella tai Microsoftin tai Googlen tunnuksilla https://openedu.savonia.fi/course/view.php?id=52

Lue myös edellinen blogiteksti Nämä 3 asiaa jatkuva oppiminen muuttaa ammattikorkeakouluissa huhtikuulta hankkeen sen hetkisestä vaiheesta.

Teksti: Marja Kopeli, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

 

Jaa

Takaisin