9.5.2019

Kokemus yhteistoteutuksesta CampusOnlinessa: työelämä saa toivomaansa osaamista, taustalla kuljettiin monta mutkaa

Yhteistyötä tekeviä ihmisiä

CampusOnline-portaali on tarjonnut ammattikorkeakouluille oivan väylän vastata nopeasti valtakunnallisesti työelämässä olevaan osaamistarpeeseen. Siitä on varmaan monta hyvää esimerkkiä. Kerron tässä yhden. Kaikki ei kuitenkaan käynyt aivan mutkattomasti, sillä kyseessä on opintojakson yhteistoteutus.

Kesäkuussa 2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL oli yhteydessä yliopistosairaalapaikkakuntien ammattikorkeakouluihin. Viesti oli, että sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaisesti Suomeen perustetaan SERI-tukikeskuksia seksuaaliväkivallan uhreille ja että tukikeskusten henkilökunta tulee kouluttaa. Myös valmistuville terveys- ja sosiaalialan opiskelijoille tulee järjestää koulutusta. Kaikki pyydetyt ammattikorkeakoulut halusivat olla mukana toteuttamassa koulutusta.

Yhteistoteutuksen kuviot pähkäilyttivät

Koulutuksen toteuttajaverkostoon kuului viisi ammattikorkeakoulua - Savonia, Metropolia, OAMK, TAMK ja Turun AMK - sekä THL taustatoimijana. Koulutuksen laajuus olisi 5 opintopistettä ja se suunniteltaisiin ja toteutettaisiin yhdessä. Syksyn 2018 aikana verkostolla oli selviteltävänä monenlaisia käytännön asioita, joita pohdittiin verkkokokouksissa:

  • opintojakson suunnittelun osa-alueet ja oppimisympäristö: kukin amk vastaisi sovitun osa-alueen suunnittelusta oman amkinsa resurssein, oppimisympäristönä kevään 2019 toteutuksessa toimisi Savonian Moodle
  • opiskelijavalinnan periaatteet CampusOnlinessa: sovittiin kiintiöt kunkin amkin omille opiskelijoille (20), ristiinopiskelijoille (20) ja työelämästä tuleville avoimen amkin opiskelijoille (10); kukin amk kirjaisi 50 opiskelijaansa omaan opiskelijahallintojärjestelmäänsä
  • opiskelija-arvioinnin periaatteet: kukin amk vastaisi edellä lueteltujen kiintiöiden mukaisesti opiskelijoiden tehtävien tarkistamisesta ja osaamisen arvioinnista
  • tekijänoikeus yhdessä ja erikseen tuotettuihin materiaaleihin.

Sovituista asioista laadittiin kaksi sopimusta: toinen kevään 2019 toteutuksesta ja toinen materiaalioikeuksista. Sopimukset kävivät kaksi kommentointikierrosta toteuttaja-amkeissa. Savonia koordinoi kehittämistyötä.

Verkoston toiveiden mukaisesti päädyttiin toteutusmalliin, jossa CampusOnlineen tulee tarjolle jokaisen toteuttaja-amkin oma toteutus opintojaksosta. Näin varmistettaisiin tasapuolisuus rahoitusmallin näkökulmasta. Opintojakson näkymisestä CampusOnlinessa käytiin useita keskusteluja, joissa näkökulmina olivat mm. ratkaisun työllistävyys eri toimijoille ja opintojakson markkinoinnin linjakkuus ja selkeys CampusOnline-portaalissa.

CampusOnlinessa oli siis syksyllä 2018 tarjolla viisi rinnakkaista toteutusta opintojaksosta, jonka nimi oli Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito, 5 op. Niissä oli ristiinopiskelijoille yhteensä 100 paikkaa. Ilmoittautuminen alkoi kaikissa amkeissa yhtä aikaa, mutta päättyi kunkin amkin aikataulun mukaisesti. Kunkin toteuttaja-amkin omat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuivat ammattikorkeakoulunsa käyttämällä menettelyllä.

Työelämälle opintojaksoa markkinoitiin yhdessä tuotetulla esitteellä, jonka Savonia koordinaattorina kokosi. Kunkin amkin vastuuopettaja huolehti tiedottamisesta omalla alueellaan ja omissa verkostoissaan. Yhteistä keskustelua ilmoittautumisista hankaloitti se, että kullakin amkilla todellakin on omat menettelynsä ja järjestelmänsä tutkinto-opiskelijoiden ja avoimen amkin opiskelijoiden ilmoittautumiseen. CampusOnline-osuus hoitui sentään samalla tavalla kaikille. Useimmat korkeakoulut saivat hakijakiintiönsä täyteen, esimerkiksi Savonia kaikki 50 paikkaa (20 + 20 + 10).

Halu yhteistyöhön vei voiton vaikeuksista

Verkoston opettajat tuottivat sovitusti materiaalit ja tehtävät kukin noin 1 op:n laajuiseen osuuteensa Savonian Moodle-ympäristöön. Osa-alueet oli sovittu yhdessä, samoin niihin kuuluvat tehtävät, aikataulutukset ja arviointimenetelmät. Savonian vastuuopettaja kutsui muiden ammattikorkeakoulujen opettajat Savonian Moodleen ja antoi opintojaksolle kirjautumisavaimen työskentelyä varten.

Opiskelu opintojaksolla alkoi 1.4.2019. Savonian vastuuopettaja lähetti sitä ennen kutsun ja Moodle-kurssin kirjautumisavaimen ilmoittautuneille. Savonian opiskelijat tulivat Moodle-kurssille kirjautumisavaimella. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat puolestaan tulivat Haka-kirjautumisen kautta samalla kirjautumisavaimella. Kutsuviesti Moodleen välitettiin heille yhteistyö-amkien opettajien kautta. Opiskelu on ajoitettu päättymään toukokuun loppuun.

Kaiken kaikkiaan opintojakson suunnittelu vaati kymmenkunta toteuttavien opettajien palaveria. Sen lisäksi tarvittiin runsaasti sähköpostiviestittelyä, puhelinkeskusteluja, muita palavereja ja sopimusvalmistelua. Tähän kaikkeen osallistui opettajien lisäksi ainakin eAMK-toimijoita, CampusOnline-yhteyshenkilöitä sekä ammattikorkeakoulujen juristeja, viestinnän toimijoita, esimiehiä ja suunnittelijoita. Ei ollut mitenkään helpoin tapa toteuttaa yksi 5 opintopisteen koulutus.

Mutta: tärkeintä on, että työelämän tarpeeseen pystyttiin vastaamaan. Alle vuoden päästä siitä, kun toive koulutuksen järjestämisestä oli esitetty, koulutus on nyt suunniteltu, markkinoitu ja lähes toteutettukin yhteensä noin 250 opiskelijalle ja työelämästä osallistuvalle osaamisen päivittäjälle. Ammattikorkeakoulut yhdessä ottivat koulutuksen tehtäväkseen ja asia hoitui. CampusOnline toimi hyvänä markkinointikanavana ristiinopiskelijoille, vaikka tämäntapainen yhteistoteutus näyttäytyykin keskimääräistä opintojaksoa työläämpänä ja monisyisempänä portaalin näkökulmasta.

Seuraava toteutus opintojaksosta on tulossa syksylle 2019. OAMK koordinoi suunnittelua ja toteutusta tällä kertaa. Toteutusmalli pysynee samantapaisena kuin ensimmäisessä toteutuksessa. Opettajat ainakin jatkavat yhteistyötä mielellään.

Yhteistoteutukset tarvitsevat selkeän sapluunan toimiakseen

Mitä opintojakson yhteistoteutus tarkoittaa? Yhteistoteutuksen lähtökohtana on yleensä aina yhteinen idea ja suunnittelu. Suunnittelun jälkeen opintojakson järjestämiseen on useita variaatioita:

  • vain yksi amk tarjoaa yhdessä suunnitellun opintojakson CampusOnlinessa
  • useampi amk tarjoaa opintojakson CampusOnlinessa; toteutukset järjestetään joko kukin amk omanaan tai yhteistyönä.

Yhteistoteutuksia on CampusOnlinen kokonaistarjonnasta vain pieni osa. Lähinnä niitä syntyy opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoittamissa ns. kärkihankkeissa. Niistä monessa tavoitteena on nimenomaan yhdessä kehittää opintojaksoja yhteiseen tarjontaan, joten yhteistoteutukset ovat luonteva lopputulos. Tämän tyyppisen tarjonnan määrä lisääntynee jatkossa, sillä 2017 – 2019 rahoitetut hankkeet ovat saamassa opintojaksojaan laajemmin tarjontaan tänä vuonna. Näitä hankkeita ovat mm. DLB (Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen), DIGIJOUJOU ja Digisti yhdessä. Osin samoja tavoitteita on 2018 – 2020 rahoitetuissa hankkeissa. Hankkeissa on hyvä miettiä yhteistoteutuksen toimintamalli hankkeen jälkeiselle ajalle mm. työnjaon ja resursoinnin, ilmoittautumisten, oppimisympäristöjen sekä opiskelijahallinnoinnin näkökulmasta.

OKM:n hankkeiden lisäksi yhteistoteutuksia syntyy uskoakseni vain satunnaisesti. Edellä kuvaamani tapaus on esimerkki sellaisesta. Näissä tapauksissa onnistumisen edellytyksenä on vahva yhteinen tahtotila ja selvä tilaus tuotettavalle osaamiselle. Muutoin opiskelijahallinnon ja resursoinnin ym. kiemurat saattavat viedä voiton yhteistyön eteenpäinviemisestä.

Teksti: Marja Kopeli, koulutusvastuusuunnittelija, eAMK-hankkeen Savonian osuuden projektipäällikkö, Savonia ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin