14.11.2018

#eAMKmaailmalla: verkkototeutusten laatu ja opiskelijoiden sitoutuminen puhututtivat OOFHEC2018 –konferenssissa

Lokakuussa EADTU –verkosto kutsui verkkopedagogiikasta kiinnostuneet ihmiset koolle Aarhusin yliopistoon OOFHEC2018 –konferenssiin, jossa myös eAMK oli mukana. Tapahtuma herätti pohtimaan verkkototeutusten moninaistumista ja lisääntymistä erityisesti opintojaksojen laadun näkökulmasta. Voisiko opintojaksojen laatuun panostaminen olla avain opiskelijoiden sitoutumiseen verkko-opintojaksoille?

Onnistuneet verkko-opintojaksot eivät synny itsestään – taustalla on lukuisia suunnitteluun ja toteutukseen käytettyjä tunteja. Hyvä verkkototeutus ei koostu videoiduista luennoista, vaan se vaatii opettajilta uusia toimintatapoja, materiaalin jatkuvaa päivittämistä ja tiedon kytkemistä nykypäivään. Verkko-opintojaksojen, kuten kasvokkaisopetuksenkin, tulisi olla monimuotoista ja tarjota opiskelijoille mahdollisuus vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyden kokemiseen. Willem van Valkenburg toi esityksessään esille, miten moninaisia oppimistehtäviä verkkokurssilla voi olla suhteessa kasvokkaisopetukseen (kts. kuva 1). Laadukas verkko-opetus vaatii siis työtä, tietoa ja osaamista. Tämä sanoma korostui lokakuisessa OOFHEC2018 –konferenssissa


Kuva 1. Willem van Valkenburg esittelee OOFHEC2018 –konferenssissa oppimistehtävien          moninaisuutta verkossa ja kasvokkain tapahtuvassa opetuksessa

Lokakuussa EADTU –verkosto kutsui verkkopedagogiikasta kiinnostuneita ihmisiä koolle Aarhusin yliopistoon OOFHEC2018 (the Online, Open and Flexible Higher Education Conference) –konferenssiin. Paikan päällä oli yhteensä 215 osallistujaa yli 30 maasta. Kolmipäiväisessä tapahtumassa kuultiin erilaisista ratkaisuista, joita yliopistot ja korkeakoulut ympäri maailmaa ovat kehittäneet verkko-opetuksen tueksi, laajentamiseksi ja kehittämiseksi.

Sulautuva oppiminen (blended learning), MOOCit (Massive Open Online Courses) ja muut verkko-opetuksen muodot ovat lisääntymässä, ja lähes kuka vain voi tuoda omia opintojaksojaan verkkoon. Tarjolla on niin pienemmille- kuin suurryhmillekin suunnattuja toteutuksia, joihin tulee opiskelijoita eri elämäntilanteista ja taustoista. Konferenssissa käydyissä keskusteluissa tuli esille, että verkkototeutusten lisääntyminen parantaa korkeakoulututkinnon laatua, tukevat elinikäistä oppimista ja verkostoitumista korkeakoulujen ja työelämän välillä sekä tarjoavat oppimismahdollisuuksia kaikille.

Christian Dalsgaardin, joka toimii tutkijana Aarhusin yliopistolla, puheenvuorossa nousi erityisesti esille se, että avointen verkko-opintojaksojen eli MOOCien läpäisyprosentit jäävät usein liian pieniksi. Dalsgaard ei koe tätä kuitenkaan ongelmaksi ja muistuttaa, että suurelle osalle opiskelijoista MOOCin läpäisy ei itsessään ole tavoite, vaan enemminkin tiedon päivittäminen, opitun hyödyntäminen käytännössä ja inspiroituminen ovat tavoiteltavia asioita. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää, mistä alhaiset läpäisyprosentit johtuvat ja mikseivät opiskelijat sitoudu käymään opintojaksoja loppuun saakka? Voisiko se johtua siitä, ettei opetus ole riittävän monimuotoista tai tarjoa opiskelijalle tarpeeksi mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyden kokemiseen? Voisiko laatuun panostaminen olla avain opiskelijoiden mielenkiinnon ja motivaation ylläpitämiseen opintojaksoilla?

Konferenssin aikana oli mielenkiintoista kuulla ratkaisuista, mitä eri korkeakoulut ovat kehittäneet verkko-opintojakson laadun parantamiseksi. Esimerkiksi EADTU tarjoaa kaksi tutustumisen arvoista laatuvälinettä: E-xcellence ja OpenupEd quality label. Myös eAMK pääsi kertomaan kansainväliselle yleisölle hankkeessa tehdystä työstä laadukkaan verkko-opetuksen tueksi. Onhan hankkeen puitteissa muun muassa järjestetty Laadukas verkkototeutus -valmennusta ja luotu verkkototeutusten arviointityökalu tukemaan opettajien verkko-opetusta ja varmistamaan opintojaksojen tasalaatuisuus CampusOnlinessa.

eAMK:n workshopissa (kts. kuva 2) esiteltiin hankkeessa luodut laatukriteerit. Laatukriteerit ja niiden pohjalta tehty verkkototeutusten arviointityökalu herättivät osallistujissa kiinnostusta, ja toivon mukaan he ottavat näitä työkaluja myös omaan käyttöönsä.


Kuva 2. eAMK:n workshopin osallistujat

Kaiken kaikkiaan OOFHEC2018 oli paljon ajatuksia herättävä tapahtuma, jossa pääsi kuulemaan, millaista työtä maailmalla tehdään verkko-opetuksen eteen sekä kertomaan myös työstä, mitä eAMK:ssa on tehty. Konfferenssin aikana muistutettiin useaan otteeseen, että digitaalisten välineiden täyden potentiaalin hyödyntäminen vaatii rohkeutta ja kokeilunhalua unohtamatta kuitenkaan laatua. Tämä asenne halutaan pitää myös eAMK:ssa hankkeen loppuun saakka - kokeillaan sekä pilotoidaan rohkeasti ja laadukkaasti!

EADTU - European Association of Distance Teaching Universities

EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) toimii Euroopan Komission kumppanina avoimen, joustavan ja verkko-opetuksen kehittämisessä. Järjestö kohdistaa toimintansa elinikäisen oppimisen, tutkimuksen ja innovaation, avoimen opetuksen ja MOOC-kurssien, virtuaalisen liikkuvuuden, taitojen ja työllistymisen sekä laadunvarmistamisen alueille. Verkostossa on jäseninä Euroopan johtavia avoimen ja etäopetuksen yliopistoja, kuten Iso-Britanniassa toimiva The Open University ja Turkissa toimiva Anadolu University.

Katso eAMK:n workshopin materiaalit SlideSharesta.

Teksti ja kuvat: Helmi Yli-Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin