18.2.2020

#eAMKmaailmalla: Opettajien valmennus, oppimisanalytiikka ja laadunvarmistus esillä OOFHEC2019-konfrenssissa

Oppimisanalytiikan cMOOC, CampusOnline ja verkkototeutusten laadun varmistaminen ovat eAMK-hankkeen näkyviä tuloksia, jotka olivat esillä vuosittain järjestettävässä OOFHEC (Online, Open and Flexible Higher Education Conference) konferenssissa lokakuussa 2019 Madridissa. Eurooppalaisen verkostoyhteistyön tavoitteet vastaavat eAMK-hankkeessa tehtyä kehitystyötä.

Konferenssin taustaorganisaatio EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) on avoimen korkeakoulutuksen järjestö, joka edistää eurooppalaista yhteistyötä etä- ja verkko-opetuksessa. Konferenssin teemoina olivat avoin korkeakoulutus, verkko-opetus ja moocit, pienet oppimiskokonaisuudet, tekoäly opetuksessa ja oppimisessa sekä verkko-opetuksen tukipalvelut.

Oppimisanalytiikan toimenpideryhmä urakoi kaksi konferenssiesitystä. Ensimmäinen esitys kertoi ryhmän työskentelystä hankkeen aikana sekä korkeakouluopettajille suunnatun oppimisanalytiikan cMOOCin rakentamisprosessista, haasteista ja onnistumisen edellytyksistä. Toisessa esityksessä keskiössä oli keväällä 2019 toteutetulta cMOOCilta kerätyn datan analyysitulokset ja miten näitä voidaan käytännössä hyödyntää. Kolmas hankkeen esitys kuvasi CampusOnline verkkototeutusten laadunvarmistusta, opettajien valmennusta sekä opiskelijoilta kerättyä palautetta.

Jaana ja Katri Madridissa_735x427.jpg

Verkko-opintoja, näistä rakentuvia tutkintoja ja virtuaalista liikkuvuutta

Ohjelmassa oli kiinnostavia keynote-puheenvuoroja ajankohtaisesta korkeakoulutuksen kehitystyöstä Euroopan tasolla. Muun muassa jatkuvaa oppimista korostettiin, kun tulevaisuudessa työntekijöiden on yhä tärkeämpää hankkia työuran varrella uusia työssä tarvittavia taitoja (re-skilling) tai syventää osaamistaan (up-skilling). Avoimen korkeakoulutuksen katsottiin olevan avainasemassa, kun tutkinnon hankkimisen jälkeen omaa osaamista pidetään yllä ja kehitetään. Tässä korostui luonnollisesti myös korkeakoulutuksen vahva yhteistyö työelämän kanssa.

Sen sijaan, että tulevaisuudessa tehtäisiin useita kokonaisia tutkintoja, nähtiin erilaisten pienten oppimiskokonaisuuksien merkityksen kasvavan. MOOCit ovat tulleet jäädäkseen ja näihin liittyen esitettiin kehykset pienille oppimiskokonaisuuksille, eräänlaisille täsmäopinnoille (micro-credentials), joita keräämällä voisi tulevaisuudessa jopa mahdollisesti koota korkeakoulututkinnon. Nämä kokonaisuudet koostuvat 4-6 opintopisteestä (100-150 tuntia), joille on määritetty osaamistavoitteet, sisällöt, opintopisteet ja EQF-taso. Yhteinen määrittely lisää yhteistä ymmärrystä sekä helpottaa hyväksilukua eri maissa, yliopistoissa ja työelämässä. Euroopan tasolla tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden virtuaalista liikkuvuutta ja koota opintoja eri yliopistojen tarjonnasta.

eadtu2019_keynote_pe_735x427.jpg

Oheisohjelmana taidetta ja historiaa

UNED (Universidad Nacional de Educacion a Distancia) ja Madrid tarjosivat konferenssille hienot puitteet myös epävirallisen ohjelman osalta. Torstaina piipahdimme museo Reina Sofiassa ja pääsimme näkemään muun muassa Pablo Picasson ja Salvador Dalín vaikuttavia teoksia. Museon jälkeen oli mahdollisuus jäädä verkostoitumaan ja nauttimaan illallista. Perjantaina viimeisten keynote-puheenvuorojen jälkeen halukkaat lähtivät Madridin vanhaan kaupunkiin opastetulle kävelylle. Seminaariohjelma oli tiukka ja vietimme yliopistolla pitkiä päiviä. Oli hienoa, että osallistujille oli mahdollistettu nähdä opastetusti myös vähän kaupunkia. Opas oli erityisen taitava. Saimme lyhyellä kierroksella kuulla paitsi kaupungin omintakeisesta arkkitehtuurista ja historiasta myös mahdollisuudesta ostaa nunnilta pikkuleipiä näkemättä vilaustakaan itse nunnista.  

Konferenssijulkaisu OOFHEC2019 – Proceedings
Vuoden 2020 konferenssi pidetään 28-30.10 Italian Barissa.

eAMK-hankkeesta matkalla mukana olivat Katri Huovinen (DIAK), Jaana Kullaslahti (HAMK), Jukka Kurttila (OAMK), Seppo Nevalainen (Karelia) ja Sami Suhonen (TAMK).

Teksti: Katri Huovinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Jaana Kullaslahti, Hämeen ammattikorkeakoulu
Kuvat: Jukka Kurttila, Katri Huovinen ja Jaana Kullaslahti

eadtu2019_735x427.jpg

Jaa

Takaisin