18.9.2017

eAMK - Digitaalisen opiskelun edelläkävijä?

Digitaalinen opetus on puheenaihe, josta ollaan puhuttu paljon viimeisten vuosien aikana. Visio aikaan ja paikkaan riippumattomasta opiskelusta, joka joustavine opiskelumahdollisuuksineen mahdollistaisi opintojen suorittamisen opiskelijan oman henkilökohtaisen aikataulutuksen mukaisesti kuulostavat niin opiskelijan että korkeakoulun näkökulmasta katsottuna erinomaiselta asialta.

Hyvästä ideasta huolimatta harva on kuitenkaan pistänyt tuumasta toimeksi ja alkanut suunnittelemaan konkreettista mallia asian eteenpäin viemiseksi. Yksi näistä harvoista on eAMK-hanke, joka onnistuessaan toisi paljon hyviä uudistuksia koulutukseen.

eAMK-hankkeen tavoite luoda yhteinen digitaalinen ja ympärivuotinen opintotarjonta 23 ammattikorkeakoulun kesken on asia, jota SAMOK pitää tärkeänä ja tukemisen arvoisena asiana. Tämän takia olemme lähteneet ilolla mukaan yhteistyöhön rakentamaan tulevaisuuden oppimista ja tuomaan opiskelijan ääntä prosessin aikana esille.

Näin hankkeen alkuvaiheessa on ensisijaisen tärkeää muistaa, että olemme vielä kaukana joustavat opiskelumahdollisuudet sekä aikaan ja paikkaan riippumattoman opiskelun mahdollistavasta digioppimisympäristöstä.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen tulee ottaa huomioon etenkin oppimisalustaa pääasiallisesti käyttävät opiskelijat ja opetushenkilöstö. Tätä varten opetushenkilökunnan digipedagogisia taitoja tulee kehittää ja kouluttaa osaamista vaativalle tasolle, jotta he osaisivat käyttää digitaalisen opetuksen tuomia hyötyjä parhaan opetuksellisen laadun takaamiseksi.

Pelkkien opetuksen laadullisten vaatimusten täyttäminen ei riitä vaan opintojen aikainen opinto- ja tukipalveluiden järjestäminen on oleellinen osa toimivaa digitaalista järjestelmää, jotta opiskelijoiden muut opiskeluun liittyvät tarpeet saadaan täytettyä.

Toteutuakseen toimenpiteet tarvitsevat niin ajallisia että taloudellisia resursseja, joita hankkeeseen on näin rahoitusleikkauksien aikakautena varattu ilahduttavan suuri määrä. Lisäksi hankkeessa tulee huomioida palautteenantojärjestelmä, jossa opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon muutoksia tehdessä. Vain näin voimme onnistua rakentamaan toimivan oppimisympäristön, joka palvelee niin opiskelijoita että korkeakouluja.

Teksti: Tommi Kukkonen, SAMOK

Jaa

Takaisin