20.4.2020

Digipeda-menetelmäkorteista ideoita verkko-opetuksen arkeen?

Viriteltäessä yhteistyötä eAMK ja FITech hankkeiden välillä syksyllä 2019 syntyi idea digipeda-menetelmäkorteista. Taustalla on ajatus oppimisen muotoilusta (learning design), jossa suunnitellaan ja rakennetaan erilaisten mallien ja työkalujen avulla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia oppimisprosesseja. Korttitalkoot tuottivat luonnoksia digipeda-menetelmäkorteista ja samalla idean, miten jakaa hyviä käytänteitä opettajien valmennuksessa.

Erilaiset manuaaliset menetelmä- tai ideakortit ovat monelle tuttuja jo aiemmin. Näiden tarkoituksena on löytää sopivia ideoita ja työskentelymenetelmiä eri tilanteisiin. Tyypillisesti kortissa kuvataan menetelmän tai harjoitteen tavoitteet, sisältö, olosuhteet, aika, osallistujamäärä, tarvittavat materiaalit sekä miten käytännössä toimitaan. Lisäksi kortteihin voi liittyvä erilaisia symboleja ja värikoodeja. Korttipakan taustalla on usein joku toiminta- tai ajatusmalli, joka on ikään kuin sisäänkirjoitettu kortteihin ja yhdistää nämä kokonaisuudeksi.

Digipeda-menetelmäkorttien tausta-ajatuksena ovat oppimisen muotoilu, korkeakoulupedagogiikka ja eAMK-hankkeen verkkototeutusten laatukriteerit. Tarkoituksena on, että kortit toimisivat yhtenä työkaluna ja virikkeenä verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Samalla ne helpottaisivat opettajatiimien yhteistä suunnitteluprosessia sekä varmistaisivat laadukkaiden verkkototeutusten tuottamista. Parhaimmillaan menetelmäkortti vastaa oppimisaktiviteettia ja täydentää näin ammattikorkeakouluissa paljon käytettyjä CarpeDiem ja ABC -suunnittelumalleja. Kortit tulevatkin mukaan visuaalisen käsikirjoituksen eli story boardin konkretisoinnin yhteydessä opiskelijan aktiviteetteja pohdittaessa.

Menetelmakorttigalleria_1600x790px.jpg
Kuva verkko-opetuksen menetelmäkorttigalleria-työpajasta tammikuulta 2020, kuvittajana Merja Alanko-Turunen.

Menetelmäkortti-idean jalostamiseksi järjestimme hankkeessa kaksi noin tunnin mittaista työpajaa. Työpajoissa osallistujat luonnostelivat yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä menetelmäkortin annettujen otsikoiden ja korttipohjan avulla. Tämän jälkeen tarkasteltiin muiden kortteja ja annettiin niistä palautetta. Työskentely oli innostunutta ja ryhmissä keskustelu aktiivista. Osallistujat kokivat työpajan hyväksi tavaksi jakaa omia kokemuksia ja toimivia menetelmiä sekä saada itse uusia ideoita omaan opetustyöhön. Vastaava työpaja toimisi osallistujien mukaan hyvin opettajien valmennuksessa ja hyvien käytänteiden jakamisessa omassakin organisaatiossa.

eAMK-hankkeen loppuseminaarissa tammikuussa 2020 järjestetyn työpajan aineisto ohjeistuksineen sekä korttiluonnoksineen löytyvät Padletistä. Korttien kehitystyö jäi hankkeen päättyessä tällä kertaa luonnosvaiheeseen, sillä tuotteistamiseen ei aikaa enää riittänyt. Voit kuitenkin käydä kirjaamassa mukaan oman digipeda-menetelmäkorttisi sekä poimimassa itsellesi ideoita muiden korteista tai hyödyntää menetelmää kollegoidesi kanssa hyvien käytänteiden jakamiseen.

Teksti: Jaana Kullaslahti, Hämeen ammattikorkeakoulu
Kuvat: © fizkes - stock.adobe.com ja Rika Nakamura, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin