3.10.2018

DigiAvain jää käyttöön osana SavoniaStart-kokonaisuutta

Elokuussa 2018 Savoniassa elettiin pilotointitunnelmissa, kun DigiAvain-Moodle-kurssi otettiin käyttöön (Digipölytys 22.8.). Kyseessä on Savonian sähköisiin järjestelmiin perehdyttävä itseopiskeluaineisto, jonka tavoitteena on vähentää opintojen alun infoähkyä ja uusien ohjelmien käyttöönottoon liittyvää häslinkiä. Lue blogitekstistä, millaisen vastaanoton DigiAvain sai opiskelijoiden keskuudessa.

Miten DigiAvain käytännössä toteutui?

Savonia-ammattikorkeakoulussa otettiin syksyllä 2018 käyttöön DigiAvain-Moodle-kurssi, joka on online-opiskelutaitoihin ja Savonian sähköisiin järjestelmiin perehdyttävä itseopiskeluaineisto. DigiAvain -kurssille tuntui olevan selkeä tarve, sillä syyskuun loppuun mennessä DigiAvaimeen oli kirjautunut 1876 osallistujaa; suomenkieliselle puolelle 1714 ja englanninkieliselle puolelle 162. Moodlen osaamismerkin oli suorittanut 1310 opiskelijaa, ja palauteosiossa oli 759 vastausta.

Osallistujissa on syksyllä 2018 aloittaneiden tutkinto-opiskelijoiden lisäksi mm. avoimen AMK:n opiskelijoita, opiskelija- ja opettajatuutoreita sekä jo pitemmälle ehtineitä opiskelijoita, jotka ovat olleet poissa välillä ja jotka on ohjattu DigiAvaimeen tutustumaan vaikkapa poissaolon aikana Savonian käyttöön ottamaan Zoom-videoneuvotteluohjelmistoon.

Osaamismerkkien suorittaneiden määrä on lähes sama kuin syksyn aloituspaikkojen määrä (noin 1300). Savonian tasolla osaamismerkin suorittamista ei kontrolloida, ja tutkinto-ohjelmissa on siihen vaihtelevia käytäntöjä. Yleisperiaatteena on, että tutkinnon saaminen ei saa jäädä kiinni DigiAvaimen suorittamisesta, vaan tärkeintä on osaaminen. Jos on muutoin suoriutunut opinnoistaan, on osoittanut pystyvänsä toimimaan sähköisissä oppimisympäristöissä. DigiAvain on kuitenkin kaikissa AMK-tutkinnoissa osa opintojen alun orientoivaa opintojaksoa.

Itseopiskeluaineiston tukena opintojen alussa oli lähitunteja, joiden tavoitteena oli käydä vielä läpi flipped learning -periaatteella niitä kysymyksiä, jotka olivat jääneet epäselväksi DigiAvaimesta tai jotka eivät olleet sisältyneet aineistoon. Nuo tunnit ovat edelleen tarpeellisia, mutta aiempiin vuosiin verrattuna tunteja tarvitaan vähemmän. Palautekeskustelu tietotekniikan opettajien kanssa DigiAvaimen vaikutuksesta on tulossa lokakuussa.

Lisäksi kampuksilla järjestettiin BYOD-klinikoita, joissa opiskelijatuutoreista kiinnostuksen perusteella valikoituneet digituutorit ja tietohallinto opastivat mm. oman tietokoneen käyttöön liittyvissä ongelmissa. Klinikoita oli kolmella viikolla, ja kävijöiden määrä vaihteli kampuksittain. Digituutoreiden roolia on tarkoitus täsmentää tuleville kierroksille.

Palautekyselyn tulokset

Kaiken kaikkiaan DigiAvain-pilotointi osoitti Savoniassa itseopiskeluaineiston tarpeellisuuden. Neljän palautekysymyksen keskiarvo suomenkielisellä puolella on 3,3 ja englanninkielisellä puolella 2,9 (asteikko 1 – 4, jossa DigiAvaimen toimivuutta ja hyödyllisyyttä koskeviin väitteisiin vastaus 1 = täysin eri mieltä ja 4 = täysin samaa mieltä). Englanninkielisen DigiAvaimen osaamisen testausosio ei ollut vielä valmis, kun ensimmäiset opiskelijat kirjautuivat sisään, mikä hidasti kurssin läpikäyntiä ja oletettavasti näkyy arvioinneissa.

Tässä muutamia sattumanvaraisesti poimittuja mutta kuvaavia palautteita avoimista vastauksista:

  • Tarkat tiedot, jotka kattoivat olennaiset opiskeluun tarvittavat ja opiskelua, helpottavat asioita. Erinomainen aloitus, ettei kouluaikana tarvitse stressata tietämättömyydellä! Vaikka aluksi työmäärä näytti järkyttävän suurelta, materiaaliin ja tehtäviin uppoutui tosi nopeasti. Tämä tulee henkilön suusta, jolla on välillä vaikeuksia keskittyä tekemiseen.
  • Ohjeet olivat todella selkeät ja asiat kerrottiin askel askeleelta, jotta jokainen ymmärtää mitä tehdä.
  • Ohjelmat ym. ovat nyt tuttuja, niin ei mene ihmettelyyn ja kaikkeen säätämiseen niin paljon aikaa koulun alettua.
  • Kokonaisuus antoi tuhdin tietopaketin ja hyvän tietopaketin työskentelyvälineistä, joita voi sitten hyödyntää opinnoissa ja niiden seuraamisessa. Tämän kurssin avulla saa itseään jo orientoitua opintojen alkamiseen.
  • Ymmärrettävästi tehdyt ohjeet. Näihin on hyvä palata kun opiskelut alkaa ja käytännössä näitä tarvitsee. Hyvät ohjeet jatkossa.
  • Viimeisen osion pari kysymystä oli kyllä niin kryptisiä, ettei niistä kyllä ottanut tolkkua ennen kuin analysoi oikein tunteella.
  • Koska tietokoneen käyttö normaaliarjessa rajoittuu aika pieneen, on tässä yli 50 vuotiaalle haasteita.
  • Enemmän opastuksia Mac'eille. Kaikki ohjeet pätee Windowsiin, joten macin kanssa hieman ongelmallista mm. etälevylle meno.

DigiAvain jää elämään pilotointivaiheen jälkeen

Kehitettävää meille vielä jäi, mutta pilotoinnin kokemusten perusteella DigiAvain jää käyttöön Savoniassa. Tavoitteena ollut opintojen alun rauhoittaminen onnistui, mikä on näkynyt mm. tietohallinnon, opiskelijapalveluiden ja opettajatuutorien työssä ja palautteessa. DigiAvaimen ylläpidosta on jo sovittu Savoniassa eAMK-hankkeen tukeman pilotointivaiheen jälkeen.

DigiAvain on osa Savonian kokonaisvaltaista opiskelijan ohjausta ja opintojen alun SavoniaStart-kokonaisuutta. Se näyttää täydentävän Orientation Services -konseptia onnistuneesti.

Teksti: Marja Kopeli, FM koulutusvastuusuunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Kuva: © Antonioguillem - stock.adobe.com

Jaa

Takaisin