21.9.2018

#eAMKmaailmalla: CampusOnline.fi tutuksi kansainvälisesti - Budapest EAIR Forum

#eAMKmaailmalla -sarjan ensimmäisessä tekstissä mennään Budapestissä (26.-29.8.2018) järjestettyyn 40. EAIR (European Association of Institutional Research) Forumiin. EAIR antoi loistavan tilaisuuden esitellä eAMK-hankkeessa aikaansaadun kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen ympärivuotisen CampusOnline.fi –portaalin kansainväliselle yleisölle.

EAIR Forumin otsikkona oli kolme C:tä; Competition, Collaboration & Complementarity korkeakoulutuksessa. Kilpailu, yhteistyö sekä täydentävyys - nämä kaikki toteutuvat CampusOnline.fi –yhteistyössä. Suomen ammattikorkeakoulujen toiminta- ja toteutusvalmius on erinomaisen konkreettinen ja tuloksellinen esimerkki siitä, että korkeakoulutuksen globaalit/eurooppalaiset visiot ovat opetusministeriön rahoituksen tukemana siirtyneet tavoitteista todeksi.

Miten nämä kolme C:tä sitten toteutuvat CampusOnline.fi-yhteistyössä? Ensimmäisenä ja tärkeimpänä nostettakoon esille kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteistyö (Collaboration); olemme pystyneet yhteisesti aikaansaamaan korkeakouluopiskelijoille yhdessä osoitteessa olevan ympärivuotisen verkko-opintoportaalin. Portaalin opintotarjonta toimii ensisijaisesti siten, että portaalissa oleva tarjonta täydentää (Complementarity) yksittäisen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Kilpailu (Competition) on sana, joka tässä asiayhteydessä on hyvä ymmärtää siten, että kilpailemme siinä, miten hyvin kukin ammattikorkeakoulu sitoutuu tarjoamaan mahdollisimman laajan ja monipuolisen opintojaksotarjonnan CampusOnlineen. Verkko-opintojaksoja tuottavat ja pitävät opettajat kilpailevat itsensä kanssa siinä, kuinka hyvin opintojaksot täyttävät eAMK-hankkeen verkko-opintojaksoille asetetut laatukriteerit. Koko portaalikonsepti voi myös astua kansainväliselle kilpailuareenalle tarjoten suomalaista laadukasta koulutusta yli valtion rajojen.

CampusOnline.fi –portaalia edelsi ammattikorkeakoulujen yhteinen kesälukukausiportaali, summersemester.fi. Kesälukukautta on toteutettu jo kolmena kesänä. Opintojaksotarjonta, opiskelijamäärät sekä suoritetut opintopistemäärät ovat kasvaneet kesästä toiseen. Tälle yhteiselle tekemiselle onkin ollut luontevaa ja helppoa rakentaa ympärivuotista portaalia. CampusOnline.fi –portaali avattiin 27.8.2018 ja ilmoittautumiset opintojaksoille alkoivat 3.9.2018. Portaalin seurantatilaston mukaan kuhinaa on, ja tarvetta joustavalle verkko-opintotarjonnalle on.

Vielä takaisin Budapestiin; oli ilo kertoa EAIR Forumissa yhteisestä aikaansaannoksestamme. Toivonkin, että me kaikki toimijat Suomen korkeakoulukentällä jaamme jatkossakin aktiivisesti tietoa CampusOnline.fi -toiminnasta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. CampusOnline.fi on esimerkki yhteistyön voimasta, innovatiivisesta ja rohkeasta tekemisestä.
 
Teksti: Sanna Simola, Turun AMK

Jaa

Takaisin