5.1.2018

Avoin tiede ja kuvien käyttö – mitä tulee huomioida, kun opetusmateriaalit laitetaan avoimesti verkkoon?

Opetusmateriaaleihin syntyy tekijänoikeus tekijälle. Opetusmateriaalien avoimuus edistää tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston vaikuttavuutta korkeakouluissa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Vasta julkaistuun ImagOA -oppaaseen on koottu kattava luettelo avoimia kuva-aineistoja, ohjeistus viittauskäytännöistä sekä kerrottu oikeudellisista edellytyksistä materiaalin avoimelle jakamiselle.

Syksyllä 2017 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu käynnistivät ImagOA eli Avoin tiede ja kuvien käyttö –hankkeen, joka luo oikeudellisia mahdollisuuksia korkeakouluissa luotujen materiaalien jatkokäytölle ja niiden avaamiselle. Kun opetusmateriaalit ovat avoimesti verkossa saatavilla, ei niiden käyttö rajoitu vain yhteen kurssiin. Opetusmateriaalien avoimuus edistää tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston vaikuttavuutta korkeakouluissa ja yhteiskunnassa laajemminkin.

ImagOA -hankkeessa on pidetty webinaareja sekä luotu ImagOA –opas, johon on koottu kattava luettelo avoimia kuva-aineistoja, ohjeistus viittauskäytännöistä sekä kerrottu oikeudellisista edellytyksistä materiaalin avoimelle jakamiselle. Huomioon on otettu myös erilaiset verkon avoimet jakamis-alustat, kuten sosiaalinen media ja uudistuva tietosuojalainsäädäntö.

Opas on lisensoitu CC BY –käyttöluvalla. Oppaan toivotaan leviävän mahdollisimman laajalle kor-keakoulujen käyttöön. Englannin- ja ruotsinkieliset versiot valmistuvat keväällä.

Mitä tulee siis huomioida, jos opetusmateriaalin haluaa laittaa avoimeen verkkoon? 

Tekijänoikeus ja tietosuoja määrittävät juridiset reunaehdot materiaalien avoimelle jakamiselle. Kuvien käyttö ja jatkokäyttö materiaaleissa kannattaa suunnitella etukäteen esimerkiksi excel-taulukkoon tehtävän kuvasuunnitelman avulla. Kunkin kuvan kohdalla tulee tehdä tapauskohtainen arvio sallitun käytön edellytyksistä. 

1. Tekijänoikeus

Opetusmateriaaleihin syntyy tekijänoikeus tekijälle. Materiaalin tallentaminen tietoverkkoon ja jakelu tietoverkossa merkitsee aina sekä kappaleen valmistamista että yleisön saataville saattamista, jotka kuuluvat tekijän yksinoikeuden alaan. Tekijänoikeudella suojatun materiaalin laittaminen verkkoon edellyttää siksi siis soveltuvaa poikkeussäännöstä tai oikeudenhaltijalta saatua lupaa, mikäli tekijänoikeus on voimassa.

Tekijänoikeuden huomioiminen tapahtuu hyödyntämällä muiden oikeudenhaltijoiden kuvia tekijänoikeuslain mukaisen poikkeussäännöksen tai muun jaon sallivan luvan, kuten CC BY –lisenssin nojalla. Oman materiaalin käyttö ja jatkokäyttö optimoidaan puolestaan valitsemalla materiaalille Creative Commons –standardikäyttölupa.

CC BY-käyttölupa antaa aineistoille laajimman käyttöluvan, jonka nojalla materiaali on mahdollista jakaa myös sosiaalisessa mediassa. On huomioitava, että tällöin myös muiden oikeudenhaltijoiden kuvien hyödyntämisen on tullut tapahtua CC BY –lisenssin tai muun lisensoimisen sallivan luvan nojalla. Jos kuvia on hyödynnetty tekijänoikeuslain 25 §:n nojalla, voi materiaalin jakaa korkeakoulun avoimessa verkossa ja lisensoida sen esimerkiksi CC BY NC –lisenssillä, koska tekijänoikeuslain 25 § soveltuu ainoastaan kuvien käyttöön ei-kaupallisessa tarkoituksessa, jollainen on esimerkiksi ammattikorkeakoulun tai avoimen ammattikorkeakoulun luento.

CC-BY käyttölupa

2. Tietosuoja

Materiaalit, joissa on tunnistettavia henkilöitä, sisältävät henkilötietoja. Tällöin valokuvia kuvatessa ja niitä julkaistaessa tulee ottaa huomioon yksityisyydensuojaa sekä henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö. Tärkein henkilötietojen suojaa käsittelevä säädös on tietosuoja-asetus. Yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa käsitellään lisäksi useissa kansallisissa laeissa ja rikoslaissa.

Tietosuojan huomioon ottaminen tapahtuu informoimalla kuvassa olevia tunnistettavia henkilöitä kuvien käytöstä ja jatkokäytöstä. Esimerkiksi luennoilla kuvaamisesta ja kuvien julkaisusta avoimessa verkossa voi tiedottaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin kuvien ottaminen ja julkaisu on myös etukäteen suunniteltu.

Teksti: Mari Pesola, Suomen yliopistot Unifi ry
Kuvat: Mari Pesola, Suomen yliopistot Unifi ry ja Adobe Stock

Opetusmateriaalien tekijänoikeudet eAMK-webinaari

Voit katsoa videon myös täältä »
ImagOA Lue lisää aiheesta ImagOA-oppaasta Linkki

Jaa

Takaisin