30.5.2018

Ammattikorkeakoulujen henkilöstön digipedagogisesta osaamisesta ja valmennuksesta – ITK2018

Yksi digikyvykkään koulutusorganisaation kriteereistä eurooppalaisessa viitekehyksessä (DigiComOrg) koskettaa henkilöstön digitaalista osaamista. Viitekehys kiinnittää huomiota sekä digitaalisesti osaavaan henkilöstöön että henkilöstön osaamisen arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

ITK-päivien foorumiesityksessä 12.4.2018 kerroimme eAMK hankkeen digipedavalmennus-työryhmän selvityksestä; miten ammattikorkeakoulut monin eri tavoin huolehtivat opetushenkilöstönsä digipedagogisen osaamisen kehittämisestä ja miten tarvittavaa osaamista on mitattu ja kuvattu. Lisäksi kuvattiin kokemuksia meneillään olevasta valtakunnallisesta valmennusohjelmasta sekä eAMK-hankkeen osaamismerkkiperheen kehittämistyöstä.

Digipedavalmennus-työryhmä: Jaana Kullaslahti, Mari Virtanen, Heli Thomander, Outi Valkki, Päivi Klimenko, Marjo Joshi, Jaana Liukkonen, Riikka Muurimäki, Irmeli Pietilä, Merja Alanko-Turunen, Filip Levälahti, Monica Löv

Teksti ja video: Jaana Kullaslahti, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Mari Virtanen, Metropolia ammattikorkeakoulu 

Jaa

Takaisin