1 ryhmä (ti DELTA ja ke RT C2034)

Humanistinen ja kasvatusala:
Osallistava pedagogiikka, 5 op, amk – Humak

Kulttuuriala:
1. Kulttuurin rahoitus, 5op, amk, Humak
2. Palvelumuotoilu, 5 op, yamk, XAMK
3. Developing communities in neighbourhoods (työnimi, opintojakso suunnitteluvaiheessa), 5 op, AMK, Creative Campus Arabia (Arcada, Diak, Metropolia)

Luonnonvara- ja ympäristöala:
1. Environmental Impact Assessment, 6 op, amk, Novia AMK
2. Kiertotalous, 28 op, amk, Metropolia, Turku AMK, XAMK, TAMK, SeAMK, LAMK, HAMK, Centria (Sitra)
3. Maatilan verosuunnittelu, 5 op, amk ja yamk, Savonia Amk
4. Ecosystem services and stormwater management, 3-5 op, yamk, Turun AMK, Kaunas Technical University, HAW Hamburg

2 ryhmä (RT C2028 ti ja ke C2028)

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala:
1. Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus, 5 op, amk, Laurea-ammattikorkeakoulu
2. Framework of Sustainable Adventure Tourism, 5 op, amk, Kajaanin Ammattikorkeakoulu
3. Ravitsemuspassi, taso 2, 5+5+5 op, amk, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
4. Storytelling palvelualalla – Storytelling in Hospitality Industry, 3 op, amk, Saimaan ammattikorkeakoulu
5. Wellbeing Tourism, 5 op, amk, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

3ryhmä (luokka B2026 ti ja ke B2026)

Yhteiset:
1. Academic writing, 3 op, amk/yamk, saimia, eng
2. Effective workplace writing, 5 op, amk, Xamk
3. Intercultural communication, 3 op, amk, Saimia
4. Johtaminen ja yhteistyötaidot, 5 op, amk, Humak
5. Kirjoita suomeksi, 3 op, amk/yamk, Jamk

4 ryhmä (ravintolan kabinetti Bigroom ti ja ke Bigroom)

7. Lean six sigma, 2 op amk/yamk, Karelia amk (ei ole paikalla)
8. Minäkö brändi, 5 op, amk/yamk, Lapinamk
9. Opinnoista työuralle, 3 op, amk/yamk, hamk & co
10. Service design thinking, 5 op, amk, savonia (ei ole paikalla)
11. Työhyvinvoinnin johtaminen, 5 op, yamk, Saimia
12. Yrittäjyyspolku –opinnot (2+3 op), amk, Saimaan amk
13. Affärskommunikation, 3 op, amk, SeAMK
14. Start up Passion MOOC, 3 op, amk, Xamk, kv - toimijat, eng
15. Lean Startup, 5 op, amk, Turkuamk

5 ryhmä (RT C2044 ti ja ke C2033)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala:
1. Arvonlisäverotus, 5 op, amk, Samk
2. Asiantuntijapalvelujen myyntityö, 5 op, amk, Satakunnan ammattikorkeakoulu
3. Digitaalinen sopimusoikeus, 2 op, amk, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Schmalkalden University of Applied Sciences, Saksa
4. Hankinnan perusteet, 5 op, amk, Jamk (+Konica Minolta Business Solutions Finland Oy)
5. Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö, 5 op, yamk, Xamk
6. Henkilöverotus, 5 op, amk, Samk
7. Liiketoiminnan kasvustrategiat, 5 op, yamk, Centria ammattikorkeakoulu
8. Etiikka ja yritystoiminta, 3 op, amk, Seamk (ei ole paikalla)

6 ryhmä (luokka C2046 ti ja ke C2046)

Tekniikan ja liikenteen ala:
1. web_tekniikat, 4op, amk, JAMK
2. web development, 5 op, amk, Lapin AMK, Suomi / (English if needed)
3. Teknillinen mekaniikka, 5 op, amk, Turku AMK
4. Physics 1, 5 op, amk, JAMK
5. Kemia, 5 op, amk, Turku Amk
6. Mekaniikan opintojaksokokonaisuus, 10 op, amk, Lamk (ei ole paikalla)
7. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteet, 5 op, amk, Savonia

7 ryhmä (luokka C2046 ti ja ke C2046)

8. iOS Application Development, 5 op, amk, JAMK (ei ole paikalla)
9. Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa, 5 op, amk, JAMK
10. Basic 3D Design using Blender, 3 tai 5 op, amk, Haaga-Helia
11. Matematiikka 1, 5 op, amk, Jamk
12. Advanced Technology, 5 op, yamk, Jamk
13. Digitalisaatio, 3 op, amk, Tampere amk

8 ryhmä (ti luokka B2026 tai DELTA; ke luokka C2033)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta- ala:
1. Advanced English for health care and social services, 5 op, YAMK, Xamk
2. Gerontological and District Nursing , 6 op, AMK, Satakunnan ammattikorkeakoulu
3. Muuttuva kasvatustyö, 5 op , suomi ja englanti, AMK, Savonia-ammattikorkeakoulu
4. Naisiin kohdistuva väkivalta sekä lähisuhdeväkivalta , 5 op, Jatkossa mahdollisuus suunnitella toteutusta myös englanniksi, AMK, Oulun ammattikorkeakoulu
5. Näyttöä hoitoon (työnimi), 3-5 op, AMK, KAMK

9 ryhmä (luokka ti C4016 LUHTI; ke luokka A3050 RIIHI)

7. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, 5 op, AMK, Jamk
8. Sexual health and rights, 5 op, AMK, XAMK
9. Sijaishuollon työn erityiskysymykset, 10 op suomi, AMK, Xamk
10. Terveyden edistäminen naisen elämänkaaressa, 5 op, AMK, Savonia-ammattikorkeakoulu
11. Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien fysioterapia – syventävät opinnot, 5 op, AMK, Karelia AMK
12. Vaativan asiakastyön palveluprosessit ja niiden kehittäminen, 5 op, YAMK, amk-verkosto: Savonia, JAMK , SEAMK