Opettaja

yhteistoteutus_opettaja.jpg

Sovi etukäteen ainakin seuraavista asioista:

1. Mikä oppimisalusta valitaan
2. Työnjako ja arviointi
3. Materiaalien oikeudet
4. Opintojakson aikataulu
5. Opiskelijahallinto
6. Opintojakson markkinointi
7. Tiedottaminen opettajien kesken

Korkeakoulu

yhteistoteutus_amk.jpg

Huomioi ainakin nämä kysymykset:

1. Tarvitaanko korkeakoulujen välillä sopimuksia esimerkiksi toteutuksesta, käyttöoikeuksista tai opintopisteiden jakamisesta?
2. Miten opettajien työaika resurssoidaan?
3. Onko toteutuksella kiintiöitä?

Rahoitusmalli

yhteistoteutus_rahoitusmalli.jpg

Vaihtoehto 1: Toteutuksen järjestänyt korkeakoulu saa kaikki opintopisteet

Vaihtoehto 2: Opintosuoritukset jaetaan tasan tai esim. käytettyjen resurssien suhteessa