eAMK-hanke hakee syksyllä 2018 toteutettavaan Laadukas verkkototeutus -valmennusohjelman toiselle kierrokselle mukaan uusia verkko-opintojaksoja. Hakuaika on 1.8. - 31.8.2018.

Valmennusohjelma järjestetään syyslukukaudella 2018 ja valmennusohjelman läpi käyneet opintojaksot toteutetaan keväällä 2019 osana CampusOnline.fi opintotarjontaa. Opintojaksoja valitaan mukaan noin 60. Valittujen verkko-opintojaksojen kehittämistä eAMK-hankkeessa laadittujen laatukriteereiden mukaisiksi tuetaan digipedagogisen valmennuksen avulla. Opintojaksot toimivat hyvinä pedagogisina esimerkkeinä verkkototeutuksista, ja kokemukset päivityksistä ja laatukriteereiden käytöstä jaetaan koko AMK-verkoston käyttöön. eAMK-hanke tarjoaa verkko-opintototeutuksille mahdollisuuden laajaan levikkiin kaikkiin Suomen ammattikorkeakouluihin ja tuo opettajille mahdollisuuden kehittää verkko-opetusta ja opintotarjontaa entistä laadukkaammaksi yhdessä vankan korkeakouluverkoston tukemana. Valmennusohjelma järjestetään pääosin suomenkielellä, osa valmennusmateriaalia mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Opintojaksot valitaan eAMK-hankkeen toimesta mm. seuraavien kriteerien perusteella (kriteerit eivät ole tärkeysjärjestyksessä)

 • Opintojaksoja eri aloilta ja eri ammattikorkeakouluista
 • Yhteisesti eri ammattikorkeakoulujen (tai muiden sidosryhmien) kesken tuotettuja opintojaksoja
 • Opintojaksoja, joilla on uutuusarvoa sisällöllisesti ja pedagogisesti
 • Kansainvälisiä ulottuvuuksia sisältäviä opintojaksoja
 • Työelämäyhteistyössä toteutettavia opintojaksoja
 • Englanninkielisiä opintojaksoja
 • sekä AMK- että YAMK-tasoisia opintojaksoja – erityisesti YAMK-tarjonnasta on pulaa.

Valmennusohjelmaan pääsyn edellytyksenä on, että opintojaksoa voidaan tarjota yhteisessä campusonline.fi-portaalissa keväällä 2019.

 Aikataulu: 

 • Tämän hakukuulutuksen päättymispäivä on 31.8.2018
 • Valinnat valmennusohjelmaan tehdään syyskuun alussa, ja valituille ilmoitetaan sähköpostitse
 • Valittujen opintojaksojen tuottajille järjestetään digipedagoginen valmennusohjelma syyslukukauden aikana (sisältää verkkovalmennuksen ja 1-2 työpajapäivää)
 • Opintojaksot toteutetaan kevätlukukaudella 2019.

 Resurssointi

Mahdollisuutta valmennukseen tarjotaan laajasti kaikille amk-toimijoille. eAMK-hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut voivat halutessaan kohdentaa omia hankkeen resurssejaan (esim. 3-5 htp, matkakulut) opintojaksojen päivitykseen. Erillistä lisärahoitusta valmennukseen tai opetuksen järjestämiseen ei ole saatavilla eAMK-hankkeesta. Valmennukseen voi osallistua myös täysin ammattikorkeakoulun omalla rahoituksella. Valmennusohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden maksuttomaan digipedagogiseen koulutukseen, uusien e-opetuksen laatukriteereiden käytön ohjaukseen sekä oman opintojakson tuottamiseen tai päivittämiseen e-oppimisen asiantuntijoiden kanssa.

SIIS:

Onko ammattikorkeakoulullasi tai yhteistyöverkostollasi olemassa tai suunnitteilla jokin verkko-opintojakso/opintokokonaisuus, jonka haluaisitte pääsevän mukaan valmennusohjelmaan ja campusonline.fi-tarjontaan? 

Valmennusohjelman hakuaika 1.8. – 31.8.2018.
Ilmoittaudu mukaan täyttämällä lomake osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/8086C4519DEC8818

Lataa Hakukuulutus (PDF) tästä

Lisätietoja:                                  

Minna Scheinin
Turun ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 

Sanna Simola
Turun ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi


 Huom! Jos opintojaksoa ei valita digipedagogiseen valmennusohjelmaan, ammattikorkeakoulu voi kuitenkin tarjota campusonline.fi-portaaliin kevätlukukaudelle muuta verkko-opintotarjontaa. Näiden opintojen osalta kukin ammattikorkeakoulu vastaa itse laadunvarmistuksesta. Tästä mahdollisuudesta tulee lisätietoa syyskuussa 2018.

Osallistujien kokemuksia

Kevään 2018 valmennusohjelmaan osallistuneiden kokemuksia ja tunnelmia lähitapaamisessa Turussa.

Voit katsoa videon myös täältä »